Stalo se

21. 06. 2017

Pozvánka na řádné Shromáždění členů PR Klub

Co: Řádné Shromáždění členů PR Klubu, z. s.
Kdy: 21. června 2017 od 18.00
Kde: Etnosvět, Legerova 40, Praha 2, 120 00

Navrhovaný program:

  1. schválení programu,
  2. schválení jednacího řádu,
  3. volba Volební komise,
  4. zpráva o činnosti PR Klubu v předchozím období,
  5. zpráva o hospodaření PR Klubu v předchozím období,
  6. zpráva Revizní rady,
  7. představení kandidátů a volba nových členů Výkonného výboru,
  8. představení kandidátů a volba nových členů Revizní rady,
  9. diskuse a různé,
  10. schválení usnesení.

Shromáždění členů bylo svoláno na základě rozhodnutí Výkonného výboru ze dne 23.5.2017

© PR Klub z.s., web vytvořil Kapesní svět