Stalo se

05. 06. 2018

Pozvánka na řádné zasedání Shromáždění členů PR Klubu

Co: Řádné Shromáždění členů PR Klubu, z. s.
Kdy: 5. června 2018 od 18.00
Kde: Etnosvět, Legerova 40, Praha 2, 120 00

Navrhovaný program:

  1. schválení programu,
  2. schválení jednacího řádu,
  3. volba Volební komise,
  4. zpráva o činnosti PR Klubu v předchozím období,
  5. zpráva o hospodaření PR Klubu v předchozím období,
  6. zpráva Revizní rady,
  7. představení kandidátů a volba nových členů Výkonného výboru,
  8. diskuse a různé,
  9. schválení usnesení.

Shromáždění členů bylo svoláno na základě rozhodnutí Výkonného výboru.

© PR Klub z.s., web vytvořil Kapesní svět