Stalo se

18. 06. 2015

PR Work: CSR pro firmy versus marketing a PR pro neziskové organizace

Stručný popis akce: Ať už zastupujete komerční či neziskový sektor, na tomto PR Worku si přijdete na své. V průběhu dne poradí odborníci z komerční sféry neziskovkám, jak dělat efektivní PR, naopak odborníci z neziskové sféry pak budou radit těm z komerční, jak dělat dobré CSR a zároveň jak poznat kvalitní neziskovku.

Kdy: 18. 6. 2015
Kde: Palác YMCA, Na Poříčí 29, Praha 1 - 5. patro 
Čas: 9:00-16:15 seminář, 16:30-17:45 panelová diskuze 
Cena: 1 290 Kč pro členy PR Klubu, APRA , Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a účastníky ceny Žihadlo, pořádané nadací Neziskovky.cz 
1 990 Kč pro ostatní s možností vzít s sebou partnera z neziskové organizace nebo firmy 1 + 1 zdarma 
Kapacita: maximálně 40 osob


Pro koho je seminář určen:
a) marketingoví i PR specialisté a lidé zodpovědní za CSR ve firmách 
b) pracovníci neziskových organizací, kteří se věnují interní a externí komunikací, PR, marketingu, ale i fundraseři, které zajímá pohled firem na dárcovství a přístup k CSR.

Cil: Přiblížit neziskovým organizacím, jak efektivně komunikovat své aktivity, vedle toho vzdělávat firmy v oblasti smysluplné podpory neziskového sektoru. Ideálním výsledkem pak mám být inspirace a vzájemné propojení neziskových organizací s komerčním sektorem s možností využití silných stránek obou stran a vybudování Vzájemné pomoci.

 

Program:

9:00–9:15 - Registrace

9:15–10:00
Název přednášky: Společenská odpovědnost prochází celou firmou aneb CSR by nemělo být pouze jednorázovou záležitostí
Přednášející: Pavel Heřmanský, PR manažer, a Pavla Zemanová, CSR koordinátorka z PwC ČR (PricewaterhouseCoopers)
Popis: Moderní pojetí CSR, nebo již spíše CR (Corporate Responsibility), vyžaduje zapojení celé firmy. Má-li totiž být odpovědná, musí být především odpovědné a udržitelné její podnikání. Cílem podnikání zůstává i v 21. století zisk a aktivity firemní odpovědnosti by v moderní odpovědné a udržitelné firmě měly mít nejen celospolečensky příznivý dopad, ale měly by i přispívat k ziskovosti. Na přednášce uvidíte praktický příklad, jak k aktivitám firemní odpovědnosti přistupuje PwC, jedna z největších poradenských firem na světě.


10:00–10:45
Název přednášky: Partnerství s přidanou hodnotou
Přednášející: Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem a Jindra Machačová, předsedkyně ING Bank Fondu NTMd a produktová specialistka ING Bank
Popis: Bylo kritériem ING Bank spolupracovat na CSR projektech se známou osobností? Nebo bylo přednější vybrat profesionální neziskový subjekt? Co hrálo pro založení dnes již 10-letého partnerství roli a jaká byla cesta vzájemné spolupráce? Jak lze spolupráce využít pro interní i externí komunikaci?

10:45–11:00 - Přestávka

11:00–11:45
Název přednášky: Výmoly.cz a Miss Generali aneb Jak zapojit stakeholdery a zaměstnance do CSR
Přednášející: Jiří Cívka, tiskový mluvčí pojišťovny Generali, člen správní rady Nadace pojišťovny Generali, člen dozorčí rady Nadace GCP, člen výkonné rady Českého výboru pro UNICEF
Popis: Jiří Cívka představí hned dvě případové studie týkající se CSR. Projekt Výmoly.cz je zaměřen na specifické skupiny stakeholderů. Propojuje silničáře s motoristy a poutavou formou upozorňuje na rizikový stav našich silnic, který v konečném důsledku pomáhá řešit. Vedle toho prozradí více o Miss Generali, interním CSR projektu. Zaměstnanci šijí dětské panenky. Společně s veřejností volí tu nejhezčí, která se draží v rámci benefiční aukce panenek známých osobností pro UNICEF, na jehož konto putuje i celý výtěžek Miss Generali.

11:45–12:30
Název přednášky: Značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace aneb jak prověřujeme neziskové organizace, a proč nemusíte mít obavy věnovat jim prostředky
Přednášející: Alena Sladká a Aleš Mrázek z Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)
Popis: Tajemnice AVPO ČR Alena Sladká spolu s analytikem a vedoucím hodnotitelem značky spolehlivosti Alešem Mrázkem představí proces, kterým zájemci o značku musí projít, i konkrétní přínosy, které značka spolehlivosti má pro neziskové organizace a především pro dárce. Zmíní také zahraniční zkušenosti, které AVPO ČR prostřednictvím značky přenáší do našeho prostředí.


12:30–13:15 – Oběd

13:15–14:00
Název přednášky: Jak uspět v boji o přízeň aneb představení soutěže Žihadlo a úspěšných prací včetně rad a tipů, jak na kvalitní kampaň neziskové organizace
Přednášející: Karolína Fialová, projektová koordinátorka z Nadace Neziskovky.cz a jeden z porotců soutěže Žihadlo Marek Džiuba, kreativní ředitel Friends´ factory
Popis: Karolína Fialová představí soutěž Žihadlo roku, která již 9 let oceňuje veřejně prospěšné kampaně neziskových organizací. Společně s Markem Džiubou, který patří mezi porotce soutěže, pak na příkladech vítězných kampaní z minulých let ukáží, co musí neziskovky udělat, aby jejich reklamy byly úspěšné, a jakou roli v tom mohou sehrát spolupracující PR agentury.

14:00–14:45
Název přednášky: Jak připravit úspěšný časopis PROPAMÁTKY a výroční zprávu neziskové organizace? Jak se to odráží/neodráží na získávání příznivců a podporovatelů?
Přednášející: Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s. (dvojnásobný vítěz soutěže Zlatý středník 2014)
Popis: Aleš Kozák je ředitel neziskové organizace, která pomáhá šířit osvětu a příklady dobré praxe péče o památky v České republice, iniciátor soutěže veřejných sbírek MÁME VYBRÁNO a zakladatel sociálního podniku. Pomáhá současně zaměstnávat lidi, jenž se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce. Představí vznik oborového časopisu, který získal řadou ocenění a je jedním z nástrojů komunikace nejenom v oblasti CSR.

14:45–15:00 - Přestávka

15:00–15:30
Název přednášky: Řízený cyklus práce s dárcem - od akvizice po pravidelné dárcovství vede dlouhá a soustavná práce, která přináší užitek dárci i obdarovanému.
Přednášející: Radana Koppová, ředitelka fundrasingu a komunikace Sdružení SOS dětských vesniček
Popis: Radana Koppová před vstupem do SOS dětských vesniček pracovala v komerčním prostředí marketingu globálních i lokálních značek téměř 20 let. V neziskové organizaci aplikovala marketingové a obchodní principy práce s dárci. Práce s dárci je podle ní především respektováním vzájemných potřeb, otevřenosti a budování partnerství.

15:30–16:00
Název přednášky: Bezdomovci se ptají Kde domov můj, aneb i virální kampaň může být nástrojem propagace neziskové organizace
Přednášející: Aneta Stolzová, vedoucí externí a interní komunikace, Armáda spásy a David Suda, Creative Director, WMC|Grey
Popis: Od briefu po mediální dopad - jak probíhá pro-bono spolupráce reklamní agentury a neziskové organizace.


PANELOVÁ DISKUZE:
16:30–17:45 – Panelová diskuze
(Zdarma přístupná i pro veřejnost. Z důvodu kapacity mají přednost platící účastníci konference.)

Téma:
Jak si mohou být prospěšné neziskové organizace s komerční sférou?
Kde jsou slabé stránky neziskových organizací v PR a marketingu?
V čem tápou firmy, které zvažují podporu některé neziskové organizace?

Panelisté:
Aneta Stolzová, vedoucí externí a interní komunikace, Armáda spásy
Aleš Mrázek, odborný konzultant a analytik AVPO ČR
Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s.
Jiří Cívka, tiskový mluvčí Generali Pojišťovna a.s.
Radana Koppová, ředitelka fundrasingu a komunikace Sdružení SOS dětských vesniček
Sandra Zouzalová, managing director Flagship Communications Ltd

PARTNEREM AKCE JE:
MARKETHING

© PR Klub z.s., web vytvořil Kapesní svět